Poljski jezik

prevod | kursevi srpskog kao stranog jezika

Marta Kasprzak

Prevodilac za poljski jezik

Diplomantica osnovnog i master studija smera srpski jezik i književnost, prevodilačke specijalizacije Univerziteta A. Mickjeviča u Poznanju, u Poljskoj. Prevodilac sa iskustvom prevođenja poezije, filmova te stručnih tekstova iz različitih oblasti nauke i poslovanja, a od 2016. godine takođe privatna učiteljica srpskog kao stranog jezika onlajn i na području Poznanja. Izvorni govornik poljskog jezika, višestruka učesnica srpskih i hrvatskih jezičkih kurseva, seminara i praksa, među ostalim na Univerzitetu u Splitu i u Međunarodnom slavističkom centru Univerziteta u Beogradu.

O jezičkom znanju, pored završenog studija potvrđenog diplomom s počastima, svedoče i posedovani sertifikati, izdani na Univerzitetu u Splitu i u Udruženju „Lingvisti“ u Sarajevu.

Ponuda

Pismeni prevod

prevod i korektura običnih i stručnih tekstova

Usmeni prevod

prevod konferencija, poslovnih pregovora, izleta i svih drugih sastanaka i događaja na području cele Poljske

Individualni kursevi

individualni kursevi srpskog kao stranog jezika online

Grupni kursevi

grupni kursevi srpskog kao stranog jezika online

poljski jezik

srpski jezik

Kontaktirajte me

Marta Kasprzak

Piwna 3/12
61-065 Poznanj, Poljska
PIB: 7792393331

Tel. +48 504 406 326
marta@poljskijezik.com

Novo polje

Novo polje